Poniedziałek 

Nieczynne 

Wtorek

 08:30 – 16:00

Wolne wtorki:
24.10.2017
31.10.2017

23.01.2018
30.01.2018
06.02.2018

12.06.2018
19.06.2018
26.06.2018

 Środa

 08:30 – 16:00

 Czwartek

 08:30 – 16:00

 Piątek

 10:30 – 18:00

 Sobota

 09:00 – 16:00

 Niedziela

 Nieczynne

Pracujące niedziele
09:00 – 16:00:
22.10.2017
29.10.2017

21.01.2018
28.01.2018
04.02.2018

17.06.2018
24.06.2018
01.07.2018

biblioteka@swsm.pl
(032) 207 30 67
lokalizacja: pokój 245 (wysoki parter)

Z OSTATNIEJ CHWILI...

Publikacje ONLINE

Książki dostępne w wersji elektronicznej:

Normy żywienia dla populacji polskiej. Nowelizacja. Red. nauk. M. Jarosz. Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia, cop. 2012.

Nowoczesne trendy w żywieniu i produkcji żywności. Monografia. / Pod red.nauk. D. Kołożyn-Krajewskiej. Częstochowa: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki, 2013.

Poradnik żywienia dziecka w wieku od 1. do 3. roku życia. Praktyczne zastosowanie Norm Żywienia opracowanych przez grupę ekspertów w 2012. Oprac. H. Weker, M. Barańska, M. Strucińska. [Warszawa]: Instytut Matki i Dziecka, [2012].

Poradnik żywienia kobiet w ciąży. Oprac. D. Świątkowska ; red. Klinika Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka. [Warszawa]: Instytut Matki i Dziecka, [2014].

Poradnik żywienia niemowląt. Krok po kroku od narodzin do pierwszych urodzin. Pod red. H. Szajewskiej i A. Horvath. Kraków: Medycyna Praktyczna, cop. 2014.

Praktyczny podręcznik dietetyki. Pod red. M. Jarosza. Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia, cop. 2010.

Przewodnik metodyczny badań sposobu żywienia : praca zbiorowa / pod red. Anny Gronowskiej-Senger ; red. techniczny Mariola Araucz ; Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN. Warszawa 2013.

Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach. Red. M. Jarosz. Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia, 2011.

Czasopisma z zakresu dermatologii, kosmetologii i gastronomii dostępne nieodpłatnie w wersji elektronicznej:

- dermatologia i kosmetologia:

Przegląd Dermatologiczny – recenzowany dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, dotyczący zagadnień dermatologicznych i interdyscyplinarnych.

Kosmetologia Estetyczna – recenzowany dwumiesięcznik, dotyczący szeroko pojętych zagadnieńz zakresu kosmetologii, m.in.: chemia, dermatologia, medycyna estetyczna, chirurgia plastyczna, prawo, EKOkosmetyka, dietetyka.

- gastronomia:

Poradnik Restauratora – miesięcznik branżowy skierowany do specjalistów branży gastronomicznej – właścicieli lokali, dyrektorów, szefów kuchni, barmanów.

Nowości Gastronomiczne – miesięcznik restauratorów i profesjonalistów branży gastronomicznej.

Akademia Kulinarna - miesięcznik skierowany do uczniów szkół gastronomicznych i początkujących kucharzy.