Poniedziałek 

Nieczynne 

Wtorek

 08:30 – 16:00

Wolne wtorki:
24.01.2017
31.01.2017
07.02.2017
20.06.2017
27.06.2017
04.07.2017

 Środa

 08:30 – 16:00

 Czwartek

 08:30 – 16:00

 Piątek

 10:30 – 18:00

 Sobota

 09:00 – 16:00

 Niedziela

 Nieczynne

Pracujące niedziele
09:00 – 16:00:
23.10.2016
30.10.2016
22.01.2017
29.01.2017
05.02.2017
18.06.2017
25.06.2017
02.07.2017

biblioteka@swsm.pl
(032) 207 30 67
lokalizacja: pokój 245 (wysoki parter)

Z OSTATNIEJ CHWILI...

Bazy elektroniczne:

(Bazy on-line dostępne z komputerów na terenie Uczelni).

Biblioteka SWSM korzysta z elektronicznych baz danych z dostępem do kolekcji najważniejszychświatowych publikacji naukowych. W skład zbioru wchodzą: Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, Ebsco, Nature, Science, Web of Knowladge, Scopus (program realizowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Wymienione bazy zapewniają możliwość dostępu do bogatego zasobu książek, artykułów, abstraktów, bibliografii z różnych dziedzin wiedzy w tym nauk o zdrowiu i szeroko pojętej medycyny. Dostęp do zasobów możliwy ze wszystkich komputerów na terenie Uczelni.

NATURE
SCIENCE
SCOPUS
SPRINGER&ELSEVIER


EBSCO

sciencedirect

springer

webofknowledge